Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego

Koszty upadłość

   Nowelizacja przepisów wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz byłych przedsiębiorców spowodowała, iż upadłość przestała być przywilejem. O ile zatem dłużnik nie doprowadził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa do własnej niewypłacalności wówczas prawie zawsze znajdą zastosowanie przepisy oddłużeniowe. Czytaj dalej Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego