Upadłość likwidacyjna

Image courtesy of [renjith krishnan] at FreeDigitalPhotos.net

Upadłość likwidacyjna czyli likwidacja firmy ogłaszana jest w sytuacji, gdy zawarcie układu jest nie możliwe lub nie zaspokoiłby wierzycieli w stopniu mniejszym niż upadłość likwidacyjna. Art. 15 prawa upadłościowego i naprawczego:   Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele Czytaj dalej Upadłość likwidacyjna