Czy o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zawiadamia się pracodawcę (zakład pracy) ?

Image courtesy of [digitalart] at FreeDigitalPhotos.net

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk zawiadamia pracodawcę (zakład pracy). Podobnie, znanych wierzycieli, komornika, banki i inne instytucje. Zawiadamiając pracodawcę o ogłoszeniu upadłości syndyk powinien również wskazać, że część wynagrodzenia za pracę w zakresie niepodlegającym zajęciu powinna być przekazywana do masy Czytaj dalej Czy o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zawiadamia się pracodawcę (zakład pracy) ?

Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej

Image courtesy of [fantasista] at FreeDigitalPhotos.net

Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej orzeka sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego. Sąd ustalając wynagrodzenie syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym powinien wziąć pod pod uwagę: wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, s Czytaj dalej Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej

Syndyk

Image courtesy of graur razvan ionut] at FreeDigitalPhotos.net .

Syndyk powoływany jest przez sąd w przypadku ogłoszenia upadłości. Postanowienie o wyznaczeniu syndyka podlega obwieszczeniu. Wraz z 1 stycznia 2016r. weszły w życie nowe przepisy, w szczególności określające kto może pełnić funkcję syndyka. Funkcja syndyka Funkcję syndyka mogą pełnić osoby Czytaj dalej Syndyk

Syndyk masy upadłości

Image courtesy of graur razvan ionut] at FreeDigitalPhotos.net ..

   Syndyk masy upadłości wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego konsumenta. Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmuje likwidację majątku Czytaj dalej Syndyk masy upadłości