Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

Image-courtesy-of-ddpavumba-at-FreeDigitalPhotos.net-.

Egzekucja z nieruchomości a Upadłość konsumencka – likwidacja całego majątku upadłego Przepisy traktujące o Upadłości konsumenckiej dającej szansę na nowy start co do zasady przewidują likwidację całego majątku upadłego. Zatem likwidacji podlega również zajmowany przez upadłego lokal mieszkalny /dom jednorodzinny. Czytaj dalej Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta lub byłego przedsiębiorcy ?

upadlosc

      Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być zainicjowane tylko na skutek wniosku zgłoszonego przez dłużnika.    Co do zasady postępowanie oddłużeniowe wobec konsumentów składa się z trzech etapów. 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej Czytaj dalej W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta lub byłego przedsiębiorcy ?