Czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

www.prawo-upadlosciowe.pl

Zgodnie z treścią art. 491² ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze w konsumenckim postępowaniu upadłościowym nie stosujemy przepisów art. 25 powołanej ustawy. Co to oznacza dla konsumenta ? Z treści przepisu art. 25 wynika Czytaj dalej Czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ucieczka z majątkiem, czyli kilka słów o skutkach rozporządzania majątkiem w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości.

immobilie

1. Bezskuteczność czynności upadłego w stosunku do masy upadłości Jeżeli dłużnik dokona rozporządzenia swoim majątkiem, niezależnie czy nastąpi to odpłatnie czy nieodpłatnie lecz w ściśle określonym czasie, poprzedzającym ogłoszenie upadłości wówczas dochodzi z mocy prawa do bezskuteczności czynności upadłego w Czytaj dalej Ucieczka z majątkiem, czyli kilka słów o skutkach rozporządzania majątkiem w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości.