Mienie nienależące do upadłego. Kiedy małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości?

illustrazione simbolica di coppia che litiga

Majątek dłużnika z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości służącą do zaspokojenia wierzycieli upadłego. Co do zasady do masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego.   Mieniem są Czytaj dalej Mienie nienależące do upadłego. Kiedy małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości?