Likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE)

Image courtesy of graur codrin to FreeDigitalPhotos.net

   Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany potocznie BTE na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 27 listopada 2015r. przestał obowiązywać dzięki uchyleniu art. 96-98 Czytaj dalej Likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE)