Upadłość konsumencka – co powinieneś wiedzieć nim zdecydujesz się ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka cieszy się ogromną popularnością. Nic dziwnego, że dłużnicy decydują się na składanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od chwili wejścia w życie znowelizowanych przepisów upadłość konsumencka 2016 nie jest już przywilejem a prawem konsumentów będących dłużnikami.

Sprawdź co powinieneś wiedzieć o upadłości konsumenckiej nim zdecydujesz się złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

 1. Kiedy warto pomyśleć o upadłości konsumenckiej?
 • Jakie są warunki aby ogłosić upadłość konsumencką?
 1. Wniosek o upadłość konsumencką
 • Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • Wobec kogo można ogłosić upadłość konsumencką?
 • Czy dłużnik mieszkający zagranicą może ogłosić upadłość w Polsce?
 • Jakie są warunki upadłości konsumenckiej 2016?
 • Czy przedsiębiorca mający zawieszoną działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?
 • Czy dłużnik przedsiębiorca posiadający prywatne długi może ogłosić upadłość konsumencką?
 • Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • Czy można ogłosić upadłość konsumencką przy jednym wierzycielu?
 • Kiedy konsumenta można uznać za niewypłacalnego?
 • Jaka jest opłata od wniosku o upadłość konsumencką?
 • Czy jest termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • Czy dłużnik może cofnąć wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 1. Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?
 • Jakie są podstawy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • Czy można się odwołać od postanowienia o oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Jakie są koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego?
 1. Kiedy sąd ogłasza upadłość konsumencką?
 • Kiedy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Kiedy sąd stosuje względy słuszności lub względy humanitarne?
 • Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
 • Co zawiera postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 1. Jak wygląda sytuacja upadłego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Co się dzieje z postępowaniem egzekucyjnym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Czy dłużnik będzie nadal windykowany po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Kiedy dochodzi do oddłużenia upadłego w upadłości konsumenckiej?
 • Czy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u podlegają umorzeniu?
 • Które długi w upadłości konsumenckiej nie podlegają umorzeniu?
 • Czy w upadłości konsumenckiej zawsze powoływany jest syndyk masy upadłości?
 • Jaka jest rola syndyka w upadłości konsumenckiej?
 • Jakie jest wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej?
 • Co się dzieje z majątkiem małżonków po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Czy upadły konsument wpisywany jest do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS (RDN KRS)?
 • W jaki sposób ustalana jest lista wierzytelności?
 • Kiedy dochodzi do likwidacji masy upadłości?
 • Na czym polega ustalenie i wykonanie planu podziału?
 • Na czym polega ustalenie i wykonanie planu spłaty wierzycieli?
 • Kiedy następuje zmiana planu spłaty wierzycieli?
 • Kiedy plan spłaty wierzycieli nie jest ustalany i jakie są skutki braku planu spłaty wierzycieli?
 • Kiedy dochodzi do oddłużenia upadłego?
 • Kiedy kończy się upadłość konsumencka?
 • Co się dzieje z domem /mieszkaniem podczas upadłości konsumenckiej?
 • Kiedy można uratować nieruchomość w upadłości konsumenckiej?
 • Czym jest układ z wierzycielami i jakie są skutki jego zawarcia?
 1. Kiedy upadły może zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
 • Czy diametralny wzrost zarobków wpływa na plan spłaty wierzycieli?
 • Czy upadły może prowadzić działalność gospodarczą?
 1. Upadły konsument po oddłużeniu
 • Kiedy następuje wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych KRS (RDN KRS)?
 • W jaki sposób zadbać o swoją wolność finansową?

Masz pytanie dotyczące upadłości konsumenckiej a nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi?

Pytania i odpowiedzi o upadłość konsumencką 2016

   Część odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz na blogu, na pozostałe odpowiadam sukcesywnie. Jeżeli szukasz odpowiedzi a nie możesz jej odnaleźć zadaj pytanie poniżej. Kolejny wpis będzie poświęcony pytaniom, które Czytelnicy zamieścili pod niniejszym wpisem. Zapraszam!

Image courtesy of [Salvatore Vuono] at FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

CZYTANIE MOTYWUJE – DOŁĄCZ DO FB.

54 myśli nt. „Upadłość konsumencka – co powinieneś wiedzieć nim zdecydujesz się ogłosić upadłość konsumencką?

 1. Dziękuję za wpis. A ostatnio znajomy mi mówił , że teraz można wybrać doradę restrukturyzacyjnego w upadłości. Czy to prawda?

 2. Mam niezapłacone 2 raty kredytu i 3 większe rachunki. Resztę płacę, jak czynsz, wodę, prąd. Czy dobrze rozumie, że tylko tych 4 wierzycieli wpisuje? Bank i trzech wierzycieli z niezapłaconych rachunków?

  • Działania podejmowane ze szkodą dla wierzycieli będą przeszkodą do skorzystania z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, której konsekwencją jest (powinno być) umorzenie zobowiązań. W trakcie upadłości konsumenckiej trzeba oddać swój ( w praktyce już niekoniecznie swój) majątek . Z kwot pozyskanych z jego likwidacji zaspokajani są ( najczęściej w niewielkim stopniu) wierzyciele. Nie byłoby zasadne, że dopuszczalnym byłoby celowe wyzbycie się majątku, a potem występowanie o ogłoszenie upadłości. Wszak długi zostały zaciągnięte, ktoś poniesie stratę 🙁

  • Co do zasady tak muszą je opuścić chyba, że wierzyciele zgodzą się na układ. Tzn. Uznają , że bez sprzedaży mieszkania zostaną zaspokojeni.

 3. Wraz z żoną (jesteśmy przed rozwodem) mamy wspólne długi i nieruchomości. Jak w praktyce przebiega upadłość konsumencka w takiej sytuacji?

  • Każdy z małżonków występuje o ogłoszenie upadłości, postępowanie na etapie rozpoznawania wnisków może być połączone do wspólnego prowadzenia. Po ogłoszeniu upadłości cały majątek wchodzi do masy upadłości i tutaj pojawiają się pewne trudności, ale to problem syndyka, a nie Państwa. Upadłość małżonków na etapie prowadzenia postępowania upadłościowego to tak jak każda inna upadłość konsumencka, tyle że niektóre czynności mogą być połączone . Np. W jednym piśmie zawiadamia się komornika . Techniczne różnice nie mają dla Państwa znaczenia.

 4. Słyszałem ostatnio, że jest coś takiego jak układ z wierzycielem ale nigdzie nie ma wzorów i jak to przebiega. Można coś więcej w tym temacie? Dziękuję.

  • Jeżeli uda się przekonać wierzycieli, że bez likwidacji majątku ( w tym w szczgólności lokalu mieszkalnego) zostaną zaspokojeni, to od tej likwidacji można odstąpić. Sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli na którym układ powinien być zawarty. Na ten układ musi zgodzić się upadły.

 5. Czy upadłość konsumencka wpływa na dzieci? Jestem w związku małżeńskim, gdzie żona mi ciągle mówi, że moje długi zniszczą rodzinę. Proszę o pomoc!

  • Upadłość to szansa na tzw. Nowy start czyli rodzinie może to wyjść jedynie na korzyść, pamiętając wszakże , że to nowe życie zaczynamy od zera. Wyzbywamy się zatem tego co mamy , w tym również długów i ze spokojną głową zaczynamy od nowa. Zdecydowanie największym problemem, co wynika z moich obserwacji, jest wyzbycie się nieruchomości, nawet tej zadłużonej ponad jej wartość. Trzeba to dokładnie przeanalizować i wyliczyć, może bardziej opłaca się wynajmować mieszkanie i opłacać je z pensji czy świadczeń nie zajętych przez komorników, niż tkwić w lokalu z możliwością eksmisji w każdym momencie. Zwłaszcza w przypadku osób lepiej zarabiających wydaje się to być lepszym rowiązaniem. Pozdrawiam

  • Nie ma terminu w którym można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo to jest prawo (można powiedzieć przywilej konsumenta), obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość dotyczy przedsiębiorców i w ich przypadku mowa jest o terminach. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć wniosek jeżeli jest niewypłacalna, czyli ma przynajmniej jeden dług , którego nie może spłacić .

  • Jeżeli wspólnik sp. Zo.o. nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej może ogłosić upadłość konsumencką. Udziały w sp. Z o.o. wejdą do masy upadłości .

  • Ogłoszenie o upadłości publikowane jest w Monitorze Sądowym i GOspodarczym , ale czy znajomi często zajmują się lekturą ogłoszeń tam zawartych ??? 🙂 🙂 Bardzo ich tam dużo. Proszę raczej myśleć o swoim życiu , a nie o tym co ludzie pomyślą. Upadłość może przydarzyć się każdemu i tylko głupi tego nie wie, więc po co przejmować się głupcami.

  • W brzmieniu obowiązujących przepisów jedynie wobec dłużnika będącego osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przepisy nakładają obowiązek na osoby mające prawo do ich reprezentacji pod skutkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie 30 dni, od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

  • Wraz z początkiem 2016r. prokurent nie jest ani zobowiązany ani uprawniony do złożenia wniosku o głoszenie upadłości dłużnika którego reprezentuje. A to dzięki ustawie z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne. W tym względzie chodzi o znowelizowaną treść art. 20 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe.

  • Nie wiem o jaki wpływ Pani chodzi, jednakże domyślam się że chodzi Pani o ustrój majątkowy panujący w małżeństwie. W tym zakresie następują zmiany, bowiem z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.6)). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej,majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

  • Co do zasady czym innym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej a czym innym oddłużenie. Piszę co do zasady, gdyż w praktyce pojawiają się takie okoliczności życiowe, które wpływają na niemal automatyczne oddłużenie. Chodzi w tym przypadku oczywiście o skutki nie ustalenia planu spłaty wierzycieli wówczas bowiem sąd umarza zobowiązania upadłego. Do umorzenia zobowiązań upadłego, czyli oddłużenia bez ustalenia planu spłaty wierzycieli dochodzi wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Wówczas też tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania obciąża się Skarb Państwa.

   O jaką sytuację osobistą upadłego wskazującą w oczywisty sposób na brak zdolności do jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli chodziło ustawodawcy? Przykładem takiej sytuacji będzie z pewnością człowiek schorowany, którego potrzeby zdrowotne nie pozwalają na samodzielną egzystencję a tym bardziej na pracę zarobkową.

   Ponadto upadły uzyska oddłużenie dopiero po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, który co do zasady może trwać nie dłużej niż do 36 miesięcy. Po wykonaniu obowiązków nakreślonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego.

 6. Zaciągnąłem kredyt we frankach szwajcarskich na zakup domu. Od chwili zawarcia umowy kredytu do teraz frank szwajcarski wzrósł podwójnie i wobec tego do spłaty jest dwa razy więcej niż wartość nieruchomości. Czy jest sens składania wniosku czy lepiej przeczekać ten kryzys?

  • Frankowicze- zwłaszcza Ci, którzy zaciągali zobowiązania kiedy to kurs CHF wynosił 2,15 PLN stoją przed dylematem co dalej. Dużo spośród nich to osoby ,które po wzroście cen kursu CHF mają do spłaty dwa razy więcej niż warta jest nieruchomość. Część zaczyna się zastanawiać co dalej zwłaszcza, gdy z frankiem trzeba przeżyć jeszcze ponad 20 lat, a czasy takie niepewne. Sam fakt, że kurs waluty CHF, EUR czy USD wzrósł nie jest powodem aby ogłosić upadłość konsumencką, podobnie celowe zaniechanie płatności rat. Ważnym warunkiem jest bowiem niewypłacalność po stronie dłużnika. O nowym pojęciu niewypłacalności zainteresowani mogą przeczytaj w listopadowym wpisie. A w kontekście celowego zaniechania płatności również treść art. 491 (4) ust. 1 prawa upadłościowego zgodnie, z którym Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

   Więcej o warunkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej we wpisie z 1 lutego 2016r.

 7. Z powodu opieki nad starszą mamą nie mogę już tyle poświęcić się pracy moje dochody spadły znacząco. Czy to wystarczające aby ogłoszono wobec mnie upadłość? Sama jestem po 60-tce. Spłacam jeszcze ale nie wiem jak długo wytrzymam.

  • Oczywiście nie ma żadnych przeszkód do wspólnego złożenia wniosku przez małżonków zwłaszcza w sytuacji, gdy Ci są współdłużnikami. Wspólne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez współmałżonków powoduje, że w skład masy upadłości wchodzą majątek wspólny, jak i majątki osobiste małżonków.

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dniem 1 kwietnia 2016r. wprowadza możliwość pobierania w ramach programu rodzina 500 + świadczeń wychowawczych na drugie i kolejne dziecko, lub zgodnie z wymogami już od pierwszego dziecka o ile kryterium dochodowe nie przekroczy pułapu odpowiednio 800 i 1200 zł.

   Osoby będące dłużnikami a które złożą odpowiednie wnioski i będą pobierać na swoje dzieci świadczenia wychowawcze mogą spać spokojnie bowiem dzięki nowelizacji art. 833 §6 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r., które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. rozszerzając katalog świadczeń niepodlegających egzekucji o świadczenia wychowawcze.

   Jednak pomimo wyłączenia świadczeń wychowawczych spod egzekucji z mocy prawa może się okazać, że komornik zajmie omyłkowo 500 zł.

   Należy pamiętać, iż w praktyce ani komornik ani bank nie badają źródła pochodzenia środków zgromadzonych na koncie bankowym dłużnika. Nie wykluczone zatem, iż może dojść do zaskakującej sytuacji bowiem środki zgromadzone na koncie bankowym z programu rodzina 500 + mogą mimo zwolnienia z egzekucji komorniczej być zajęte przez komornika, gdyż ten nie miał świadomości o tytule ich wpływu.

   W tym kontekście już teraz warto powyższe mieć na myśli i być może dobrą drogą dla niektórych będzie pobieranie świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500 + do ręki, aby ustrzec się niepotrzebnych problemów, które jak życie pokazuje wcale nie zdarzają się rzadko.

   Pozdrawiam!

 8. Planuję złożyć wniosek, niestety jednak mam obawy, że wobec wielości wierzycieli pominę w sposób oczywiście niecelowy jakąś grupę wierzycieli? Czy będzie mieć to wpływ na dalsze losy wniosku? Ewentualnie jakie poniosę tego konsekwencje?

  • Witam,
   Co do zasady sąd ocenia wniosek o ogłoszenie upadłości przez pryzmat rzetelności i moralności płatniczej. O ile nie ujawnienie któregoś z wierzycieli nie było umyślne nie powinno to stanowić problemu. W innym przypadku nie ulegają umorzeniu wierzytelności, których upadły konsument umyślnie pominął, jeżeli wierzyciele nie brali udziału w postępowaniu.

 9. A co w przypadku, gdy dłużnik posiada udział w nieruchomości ale w malej części? (tj. 1/5) Czy udział ten bedzie przedmiotem licytacji az do sprzedania, nawet za tzw bezcen, czy istnieje granica minimalnej ceny za nieruchomosc? I co w przypadku, gdy nie bedzie chetnych na kupno takiego udzialu? Pozostaje on w rekach dluznika?

  • Panie Łukaszu,
   Co do zasady majątek dłużnika niezależnie od wielkości udziału wchodzi do masy upadłości. Zatem i w tym przypadku syndyk będzie zainteresowany jego sprzedażą. Zapewne syndykowi nabywcę na zakup udziału we współwłasności trudno będzie znaleźć. Prawdopodobnie reszta współwłaścicieli będą jedynymi zainteresowanymi w zakupie Pana udziału. Dlatego też warto aby porozumieli się z syndykiem celem negocjacji jak najlepszych warunków nabycia udziału.

   • A czy istnieje obowiązek sprzedaży udziału? W mojej sytuacji wiem, że będzie to trudne, wiec hipotetycznie, co będzie jeśli syndyk nie znajdzie żadnego chętnego? Czy cena będzie obniżana (nawet do niewielkiego % realnej wartości udziału) aż zostanie sprzedany?

 10. A czy istnieje obowiązek sprzedaży udziału? W mojej sytuacji wiem, że będzie to trudne, wiec hipotetycznie, co będzie jeśli syndyk nie znajdzie żadnego chętnego? Czy cena będzie obniżana (nawet do niewielkiego % realnej wartości udziału) aż zostanie sprzedany?

  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia układu pomiędzy upadłym a wierzycielami, dzięki czemu możliwe byłoby zachowanie nieruchomości w rękach dłużnika wówczas co do zasady powinna zostać przeprowadzona likwidacja majątku wchodzącego w skład masy upadłości, w tym udziału.

   Przez likwidację majątku należy rozumieć spieniężenie wszystkich składników, które weszły w skład masy upadłości. Zatem nie ma swobody w zakresie, w jakim można byłoby dokonać wyboru między obowiązkiem a prawem sprzedaży majątku będącego składnikiem masy upadłości.

   Szerzej na temat pozostawania w masie upadłości nieruchomości lub jej ułamkowej części w kontekście generacji kosztów w masie upadłości z uwagi na niemożność jej zbycia a ponadto trudnościach w jej zbyciu poświęcę oddzielny wpis, który zostanie opublikowany prawdopodobnie w połowie marca br.

 11. Witam,

  Bardzo prosze o konsultacje. Mam do złożenia wniosek o upadłość. Dłużniczka poręczyła duży kredyt, niestety nie wiedziała, ze kredytobiorczyni przestanie go spłacać. Teraz ma komornika i żadnych środków na spłacanie. Niestety jest mężatką – i tu pojawia się problem. Czy jesli złoży wniosek to sąd może zobowiazać ją do sprzedaży domu, który jest objęty wspólnością małżeńska – nawet w sytuacji kiedy poręczyła kredyt bez wiedzy meża, czyli przekroczyła swoje uprawnienia ??

  • Skoro poręczenie nie stanowi czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków to współmałżonek nie miał obowiązku uzyskania zgody drugiego małżonka na udzielenie poręczenia.

   Proszę zwrócić uwagę na treść Art. 41. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRiO) zgodnie, z którym:

   § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

   § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

   § 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

   Mając na uwadze powyższe co do zasady wierzyciel nie może dochodzić wierzytelności z majątku wspólnego. Natomiast o ocenie dalszych czynności, jakie można byłoby podjąć w sprawie mogę powiedzieć dopiero po zapoznaniu się szczegółowo z dokumentacją w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*