Wzór formularza wniosek dłużnika. Upadłość konsumencka 2016. Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

www.prawo-upadlosciowe.pl Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poz. 2276. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku nr 1, Czytaj dalej Wzór formularza wniosek dłużnika. Upadłość konsumencka 2016. Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

#3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Obowiązujące przepisy przewidują obowiązek przyznania wierzycielowi będącemu jednocześnie przedsiębiorcą co najmniej kwoty 40 euro. W sytuacji, gdy dłużnik zapłacił należność główną tytułem zaległej faktury wierzyciel nadal może wystąpić do sądu o zasądzenie odsetek i rekompensaty w kwocie będącej równowartością kwoty Czytaj dalej #3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …

#1. Kiedy przedsiębiorca może żądać rekompensaty będącej równowartością 40 euro ?

Image courtesy of  fantasista at FreeDigitalPhotos.net

   Przepisy umożliwiające naliczanie rekompensaty będącej równowartością 40 euro obowiązują ponad 2 lata, a mimo to nie każdy wierzyciel będący przedsiębiorcą zdaje sobie sprawę z ich istnienia. Brak terminowej zapłaty nie może być traktowany jak darmowy kredyt    Niektórzy kontrahenci Czytaj dalej #1. Kiedy przedsiębiorca może żądać rekompensaty będącej równowartością 40 euro ?

#2. W jaki sposób rozliczana jest rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro w sytuacji, gdy wydano nakaz zapłaty ?

Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którym w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której Czytaj dalej #2. W jaki sposób rozliczana jest rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro w sytuacji, gdy wydano nakaz zapłaty ?

Zaliczanie wpłat na poczet długu.

Image courtesy of worradmu at FreeDigitalPhotos.net

W jakiej kolejności wierzyciel powinien zaliczać wpłaty dłużnika?    W jakiej kolejności wierzyciel powinien zaliczać wpłaty dokonywane przez dłużnika? Nim przeczytasz odpowiedź na pytanie, kilka słów na temat najczęściej pojawiającej się praktyki w tym zakresie. Wierzyciele, a najczęściej ich księgowi Czytaj dalej Zaliczanie wpłat na poczet długu.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Image courtesy ofpignaoat FreeDigitalPhotos.net

Jakie zmiany?    Prawo upadłościowe i naprawcze – czyli kilka słów o zmianach jakie czekają na wierzycieli i dłużników. Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w dotychczasowym prawie upadłościowym i naprawczym a to za sprawą ustawy z Czytaj dalej Prawo upadłościowe i naprawcze