Częste pytania: Czy konsument będący dłużnikiem ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

   Upadłość konsumencka to prawo a nie przywilej dla dłużnika będącego konsumentem. Odmiennie przepisy kształtują pozycję przedsiębiorcy, zgodnie z którymi dłużnik-przedsiębiorca jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni, od dnia w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić Czytaj dalej Częste pytania: Czy konsument będący dłużnikiem ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Prawo restrukturyzacyjne

Image courtesy of suphakit73at FreeDigitalPhotos.net

   Prawo restrukturyzacyjne w swoim założeniu powinno służyć zarówno przedsiębiorstwom dłużników, jak i ich wierzycielom. Dzięki zastosowaniu instrumentów przewidzianych nowym prawem restrukturyzacyjnym zadłużony przedsiębiorca może uchronić swoje przedsiębiorstwo przed likwidacją przy równoczesnym zwiększeniem odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych. Ustawodawca równolegle Czytaj dalej Prawo restrukturyzacyjne