Wniosek restrukturyzacyjny. Nowe prawo restrukturyzacyjne.

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Definicja ustawowa wniosku restrukturyzacyjnego Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r.- o ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony Czytaj dalej Wniosek restrukturyzacyjny. Nowe prawo restrukturyzacyjne.