Niewykonywanie planu spłaty wierzycieli

Time management concept pointing finger

 Jeżeli upadły niewykonuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli wówczas może dojść do jego uchylenia. Musisz jednak wiedzieć, że do uchylenia planu spłaty wierzycieli nie dojdzie w sytuacji, gdy uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zachodzą okoliczności szczególne uzasadniające dalsze wykonywanie Czytaj dalej Niewykonywanie planu spłaty wierzycieli

Czy upadły może normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net 1

| Od kiedy dochody osobiste są chronione w upadłości konsumenckiej? Zarówno dochody osobiste upadłego, jak i ich wzrost chronione są od chwili uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek drogi do uzyskania wolności Czytaj dalej Czy upadły może normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?