O BLOGU

Witam Cię serdecznie na moim blogu!

Niniejszy blog powstał z myślą o Tobie i Twoich potrzebach, aby dostarczyć Ci wiedzy, o możliwościach i skutkach jakie niesie za sobą stosowanie przepisów prawa upadłościowego oraz wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2016r. ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne.

     Prawo upadłościowe i naprawcze w ostatnim czasie uległo dynamicznym przemianom z uwagi na zmiany przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki ostatniej nowelizacji dotyczącej postępowania upadłościowego wobec konsumentów zmieniła się pozycja dłużnika. Od 31 grudnia 2014r. przepisy pozwalają na oddłużenie niewypłacalnych konsumentów, dając im tzw. drugą szansę czy też nowy start. Jeżeli bowiem analiza prawno-finansowa dłużnika nie wskazuje, iż do niewypłacalności doszło na skutek umyślnych zachowań lub wskutek rażącego niedbalstwa wówczas prawie zawsze wobec takiej osoby powinna być ogłoszona upadłość konsumencka. Zatem możliwość ogłoszenia upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stała się prawem a nie przywilejem, jak miało to miejsce dotychczas.

     Na tym blogu będą również poruszane tematy dotyczące nowego prawa restrukturyzacyjnego.

     Z dniem 1 stycznia stycznia 2016r. czekają nas kolejne wyzwania w zakresie wejścia w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego a co za tym idzie zmian w prawie upadłościowym. Treść ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne znajdziesz tutaj.

Czytelniku, pamiętaj aby wpisów na jakimkolwiek blogu nie traktować jako porady czy opinii prawnej, gdyż bez analizy prawno-finansowej indywidualnej sprawy nie jest możliwe rozwiązanie jakiegokolwiek problemu prawnego. Mam nadzieję, że ten blog pomoże Ci w zrozumieniu zawiłości prawnych związanych z tematyką prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zapraszam do lektury oraz dyskusji, gdyż ten blog powstał z myślą o Twoich potrzebach!

Z pozdrowieniami!

Paulina Szwarc·Ślaski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*