Częste pytania: Czy konsument będący dłużnikiem ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

   Upadłość konsumencka to prawo a nie przywilej dla dłużnika będącego konsumentem. Odmiennie przepisy kształtują pozycję przedsiębiorcy, zgodnie z którymi dłużnik-przedsiębiorca jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni, od dnia w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić Czytaj dalej Częste pytania: Czy konsument będący dłużnikiem ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przykładowy wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej

Fotolia_71891153_XS

Poniższy wzór to przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli będziesz sporządzał własne pismo w sprawie pamiętaj o jego fachowości, ponieważ każdy wniosek musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Każde pismo procesowe powinno być sporządzone w sposób rzetelny i kompletny aby Czytaj dalej Przykładowy wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej