Plan spłaty wierzycieli a osiągane dochody

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

   Czy należy posiadać dochody aby sąd mógł  ustalić plan spłaty wierzycieli? To bardzo często pojawiające się pytanie w ostatnim czasie. W związku z czym niniejszy wpis. Czy sąd zawsze ustala plan spłaty wierzycieli?    Plan spłaty wierzycieli nie jest Czytaj dalej Plan spłaty wierzycieli a osiągane dochody

Kiedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Businessman confused with long paper note with to do list, business concept in a lot of things to do. You can write your text or design in copy space.

Po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wydawane jest w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty Czytaj dalej Kiedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Niewykonywanie planu spłaty wierzycieli

Time management concept pointing finger

 Jeżeli upadły niewykonuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli wówczas może dojść do jego uchylenia. Musisz jednak wiedzieć, że do uchylenia planu spłaty wierzycieli nie dojdzie w sytuacji, gdy uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zachodzą okoliczności szczególne uzasadniające dalsze wykonywanie Czytaj dalej Niewykonywanie planu spłaty wierzycieli

Czy upadły może normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net 1

| Od kiedy dochody osobiste są chronione w upadłości konsumenckiej? Zarówno dochody osobiste upadłego, jak i ich wzrost chronione są od chwili uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek drogi do uzyskania wolności Czytaj dalej Czy upadły może normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Zmiana planu spłaty

Silhouette of young woman walking on Dead Sea

Zmiana planu spłaty – przedłużenie terminu spłaty wierzycieli   Jak już wcześniej przeczytałeś maksymalny okres, w czasie którego upadły obowiązany jest spłacać zobowiązania wobec wierzycieli wynosi 3 lata. Nie jest to jednak zasada bowiem w sytuacji, gdy upadły nie może Czytaj dalej Zmiana planu spłaty

Plan spłaty wierzycieli

Midsection of businessman protecting justice scale with coins at table

 Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się co do zasady z trzech etapów, czyli: Postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdzie oceniane są warunki formalne wniosku oraz czy dłużnik spełnia pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości a także czy nie Czytaj dalej Plan spłaty wierzycieli