#3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Obowiązujące przepisy przewidują obowiązek przyznania wierzycielowi będącemu jednocześnie przedsiębiorcą co najmniej kwoty 40 euro. W sytuacji, gdy dłużnik zapłacił należność główną tytułem zaległej faktury wierzyciel nadal może wystąpić do sądu o zasądzenie odsetek i rekompensaty w kwocie będącej równowartością kwoty Czytaj dalej #3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …