Postępowanie egzekucyjne a konsumenckie postępowanie upadłościowe

Image courtesy of stuart miles] at FreeDigitalPhotos.net

   Egzekucja odbywająca się w ramach postępowania egzekucyjnego to nic innego jak przymusowe wykonanie orzeczenia. Sprawy egzekucyjne należą do sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte na wniosek, z urzędu lub na żądanie uprawnionego Czytaj dalej Postępowanie egzekucyjne a konsumenckie postępowanie upadłościowe

Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

Image-courtesy-of-ddpavumba-at-FreeDigitalPhotos.net-.

Egzekucja z nieruchomości a Upadłość konsumencka – likwidacja całego majątku upadłego Przepisy traktujące o Upadłości konsumenckiej dającej szansę na nowy start co do zasady przewidują likwidację całego majątku upadłego. Zatem likwidacji podlega również zajmowany przez upadłego lokal mieszkalny /dom jednorodzinny. Czytaj dalej Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik posiada wyłącznie jednego wierzyciela?

6de7c94d2ac1328165a7f0be56285d8a

   Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jest oddłużenie, a dopiero jeżeli to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. O możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela Czytaj dalej Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik posiada wyłącznie jednego wierzyciela?

Odsetki 2016. Wysokość odsetek od dnia 1 stycznia 2016r. Wysokość odsetek do dnia 31 grudnia 2015r.

Image courtesy of cuteimageat FreeDigitalPhotos.net

Odsetki 2016 – ustawowe, umowne, za opóźnienie oraz za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki w 2015r. i odsetki w 2016r. Odsetki 2016 Wysokość na dzień 1 stycznia 2016r. Podstawa prawna USTAWOWE (kapitałowe) 5 % art. 359 §2 KC Jeżeli wysokość Czytaj dalej Odsetki 2016. Wysokość odsetek od dnia 1 stycznia 2016r. Wysokość odsetek do dnia 31 grudnia 2015r.

Prawo upadłościowe

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net

   Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne. Upadłość konsumencka (dzięki nowelizacji, która weszła w życie 31 grudnia 2014r.) działa dzięki czemu stała się prawem a Czytaj dalej Prawo upadłościowe

#3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Obowiązujące przepisy przewidują obowiązek przyznania wierzycielowi będącemu jednocześnie przedsiębiorcą co najmniej kwoty 40 euro. W sytuacji, gdy dłużnik zapłacił należność główną tytułem zaległej faktury wierzyciel nadal może wystąpić do sądu o zasądzenie odsetek i rekompensaty w kwocie będącej równowartością kwoty Czytaj dalej #3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …

#1. Kiedy przedsiębiorca może żądać rekompensaty będącej równowartością 40 euro ?

Image courtesy of  fantasista at FreeDigitalPhotos.net

   Przepisy umożliwiające naliczanie rekompensaty będącej równowartością 40 euro obowiązują ponad 2 lata, a mimo to nie każdy wierzyciel będący przedsiębiorcą zdaje sobie sprawę z ich istnienia. Brak terminowej zapłaty nie może być traktowany jak darmowy kredyt    Niektórzy kontrahenci Czytaj dalej #1. Kiedy przedsiębiorca może żądać rekompensaty będącej równowartością 40 euro ?

#2. W jaki sposób rozliczana jest rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro w sytuacji, gdy wydano nakaz zapłaty ?

Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którym w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której Czytaj dalej #2. W jaki sposób rozliczana jest rekompensata będąca równowartością kwoty 40 euro w sytuacji, gdy wydano nakaz zapłaty ?

Zaliczanie wpłat na poczet długu.

Image courtesy of worradmu at FreeDigitalPhotos.net

W jakiej kolejności wierzyciel powinien zaliczać wpłaty dłużnika?    W jakiej kolejności wierzyciel powinien zaliczać wpłaty dokonywane przez dłużnika? Nim przeczytasz odpowiedź na pytanie, kilka słów na temat najczęściej pojawiającej się praktyki w tym zakresie. Wierzyciele, a najczęściej ich księgowi Czytaj dalej Zaliczanie wpłat na poczet długu.

Nowe pojęcie niewypłacalności

Image courtesy of jesadaphorn at FreeDigitalPhotos.net

Od początku 2016r. zmienia się pojęcie niewypłacalności. Do 31 grudnia 2015r. dłużnik uważany jest za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016r. dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich Czytaj dalej Nowe pojęcie niewypłacalności