Plan spłaty wierzycieli a osiągane dochody

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

   Czy należy posiadać dochody aby sąd mógł  ustalić plan spłaty wierzycieli? To bardzo często pojawiające się pytanie w ostatnim czasie. W związku z czym niniejszy wpis. Czy sąd zawsze ustala plan spłaty wierzycieli?    Plan spłaty wierzycieli nie jest Czytaj dalej Plan spłaty wierzycieli a osiągane dochody

Postępowanie egzekucyjne a konsumenckie postępowanie upadłościowe

Image courtesy of stuart miles] at FreeDigitalPhotos.net

   Egzekucja odbywająca się w ramach postępowania egzekucyjnego to nic innego jak przymusowe wykonanie orzeczenia. Sprawy egzekucyjne należą do sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte na wniosek, z urzędu lub na żądanie uprawnionego Czytaj dalej Postępowanie egzekucyjne a konsumenckie postępowanie upadłościowe

Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Image courtesy of [ cooldesign] at FreeDigitalPhotos.net

Z uwagi na dalsze zliberalizowanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej instytucja ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  W związku z powyższym dostaję bardzo dużo pytań dotyczących możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik  w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego we frankach Czytaj dalej Kredyt we frankach a upadłość konsumencka

Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

Image-courtesy-of-ddpavumba-at-FreeDigitalPhotos.net-.

Egzekucja z nieruchomości a Upadłość konsumencka – likwidacja całego majątku upadłego Przepisy traktujące o Upadłości konsumenckiej dającej szansę na nowy start co do zasady przewidują likwidację całego majątku upadłego. Zatem likwidacji podlega również zajmowany przez upadłego lokal mieszkalny /dom jednorodzinny. Czytaj dalej Skutki utraty nieruchomości (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) w postępowaniu egzekucyjnym i upadłości konsumenckiej.

Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik posiada wyłącznie jednego wierzyciela?

6de7c94d2ac1328165a7f0be56285d8a

   Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jest oddłużenie, a dopiero jeżeli to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. O możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela Czytaj dalej Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik posiada wyłącznie jednego wierzyciela?

Odsetki 2016. Wysokość odsetek od dnia 1 stycznia 2016r. Wysokość odsetek do dnia 31 grudnia 2015r.

Image courtesy of cuteimageat FreeDigitalPhotos.net

Odsetki 2016 – ustawowe, umowne, za opóźnienie oraz za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki w 2015r. i odsetki w 2016r. Odsetki 2016 Wysokość na dzień 1 stycznia 2016r. Podstawa prawna USTAWOWE (kapitałowe) 5 % art. 359 §2 KC Jeżeli wysokość Czytaj dalej Odsetki 2016. Wysokość odsetek od dnia 1 stycznia 2016r. Wysokość odsetek do dnia 31 grudnia 2015r.

Prawo upadłościowe

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net

   Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne. Upadłość konsumencka (dzięki nowelizacji, która weszła w życie 31 grudnia 2014r.) działa dzięki czemu stała się prawem a Czytaj dalej Prawo upadłościowe

Nowe pojęcie niewypłacalności

Image courtesy of jesadaphorn at FreeDigitalPhotos.net

Od początku 2016r. zmienia się pojęcie niewypłacalności. Do 31 grudnia 2015r. dłużnik uważany jest za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016r. dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich Czytaj dalej Nowe pojęcie niewypłacalności