Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej

Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej orzeka sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

Sąd ustalając wynagrodzenie syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym powinien wziąć pod pod uwagę:

  • wysokość funduszów masy upadłości,

  • stopień zaspokojenia wierzycieli,

  • nakład pracy,

  • zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, s

  • topień ich trudności oraz

  • czas trwania postępowania.

Zgodnie zaś z art. 491 (9) prawa upadłościowego:

2. Wynagrodzenie syndyka ustalane jest w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli.

Wynagrodzenie syndyka w 2015r. powinno kształtować się między kwotą 1000 zł a 8000 zł, a w szczególnie uzasadnionych, czyli w nielicznych przypadkach kwota ta może wynieść około 16. 000 zł.

Image courtesy of [fantasista] at FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*