Upadłość konsumencka 2016

Upadłość konsumencka 2016 dzięki nowemu prawu restrukturyzacyjnemu z dnia 15 maja 2015r., które weszło z dniem 1 stycznia 2016r. ulega nieznacznej zmianie w stosunku do przepisów, które obowiązywały do 31 grudnia 2015r.

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej 2016?

1. Nowa definicja niewypłacalności

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Natomiast ust. 2 traktuje o wzruszalnym domniemaniu, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Szerzej o definicji niewypłacalności tutaj.

2. Nowe regulacje dotyczące zdolności upadłościowej – były przedsiębiorca nie musi już czekać 1 rok od daty wykreślenia z właściwego rejestru.

Były przedsiębiorca, który zakończył działalność i dokonał wykreślenia z właściwego rejestru już następnego dnia może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w oparciu o przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

3. Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, o ile od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Podobnie wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze.

Kiedy sąd oddali wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z art. 12a prawa upadłościowego, Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Formularz wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec dłużnika znajdziesz tutaj.

4. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko na urzędowym formularzu

Zgodnie z treścią art. 491 (2) ust. 6 prawa upadłościowego Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określił wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości.

Poniżej możesz pobrać kompletne wzory formularzy wniosków:

Projekt wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany przez dłużnika.

Projekt wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany przez wierzyciela.

f99dd247e7fa75b5ca45ae9b6530124aŹródło zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*