Syndyk

Syndyk powoływany jest przez sąd w przypadku ogłoszenia upadłości. Postanowienie o wyznaczeniu syndyka podlega obwieszczeniu. Wraz z 1 stycznia 2016r. weszły w życie nowe przepisy, w szczególności określające kto może pełnić funkcję syndyka.

Funkcja syndyka

Funkcję syndyka mogą pełnić osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego.

Funkcja syndyka sprawowana przez osobę fizyczną

Funkcję syndyka może sprawować osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.


Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.


Funkcja syndyka sprawowana przez spółkę handlową

Funkcję syndyka może pełnić również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Więcej na temat doradcy restrukturyzacyjnego <<TUTAJ>>

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Syndyk masy upadłości, Jakie są skutki nie wskazania lub nie wydania syndykowi całego majątku? Kogo syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Jakie są obowiązki syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym? Więcej informacji możesz przeczytać <<TUTAJ>>


Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej upadły traci prawo rozporządzania majątkiem a czynności tych dokonuje syndyk, wykonując je pod nadzorem sędziego-komisarza.


Image courtesy of graur razvan ionut] at FreeDigitalPhotos.net .

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga na social media.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*