W jakiej kolejności następuje rozpoznanie, gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny ?

Odpowiedź na pytanie w jakiej kolejności nastąpi rozpoznanie, gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny znajdziemy zarówno w treści przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i prawa upadłościowego.

W sytuacji, gdy złożono zarówno wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i wniosek restrukturyzacyjny wówczas w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Wówczas sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

Czy zawsze w sytuacji złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosek restrukturyzacyjny jest rozpoznawany w pierwszej kolejności?

Nie, nie zawsze. Do rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego (w pierwszej kolejności) nie dojdzie jeżeli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwi się interes ogółu wierzycieli. W takiej sytuacji zarówno wniosek restrukturyzacyjny, jak i wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie postanowienia sądu upadłościowego o przyjęciu ich do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem.

Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje się w pierwszej kolejności pomimo złożenia również wniosku restrukturyzacyjnego ?

W przypadku, gdy wspólne rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosków do wspólnego rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

Podstawa prawna: art. 9b ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz art. 11 ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne.

In the afternoon light, I walk this winter path. Winter Walk 768112
In the afternoon light, I walk this winter path. Winter Walk 768112

Źródło zdjęcia

Jedna myśl nt. „W jakiej kolejności następuje rozpoznanie, gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny ?

  1. Witam

    Mam prośbę, gdzie i do kogo mam się zgłosić o pomoc w napisaniu i złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

    Z wyrazami szacunku
    Ewa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*