Wzór formularza wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką 2016 ?

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poz. 2276. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku nr 2, możesz go pobrać klikając tutaj.

Od Nowego Roku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć również wierzyciel dłużnika.  Wniosek musi być złożony na formularzu, zgodnie z wzorem załączonym do Rozporządzenia. Niezachowanie warunku formalnego wniosku powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje jego zwrot.

www.prawo-upadlosciowe.pl 1 wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej www.prawo-upadlosciowe.pl 2 wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej www.prawo-upadlosciowe.pl 3 wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej www.prawo-upadlosciowe.pl 4 wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej www.prawo-upadlosciowe.pl 5 wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*