Wzór formularza wniosek dłużnika. Upadłość konsumencka 2016. Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poz. 2276. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku nr 1, możesz go pobrać klikając tutaj.

Jak napisać wniosek – upadłość konsumencka 2016

Od Nowego Roku wniosek składany przez dłużnika musi być złożony na formularzu, zgodnie z wzorem załączonym do Rozporządzenia. Niezachowanie warunku formalnego wniosku powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje jego zwrot.

www.prawo-upadlosciowe.pl 1 wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiejwww.prawo-upadlosciowe.pl 2 wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiejwww.prawo-upadlosciowe.pl 3 wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiejwww.prawo-upadlosciowe.pl 4 wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiejwww.prawo-upadlosciowe.pl 5 wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiejwww.prawo-upadlosciowe.pl 6 wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

564ce5575eb9e0e0a9d3c1ffa9c19f1a

Źródło zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*