#3. Gdy dłużnik zapłacił należność główną wynikającą z fVAT ale nie zapłacić odsetek i rekompensaty 40 euro …

Obowiązujące przepisy przewidują obowiązek przyznania wierzycielowi będącemu jednocześnie przedsiębiorcą co najmniej kwoty 40 euro. W sytuacji, gdy dłużnik zapłacił należność główną tytułem zaległej faktury wierzyciel nadal może wystąpić do sądu o zasądzenie odsetek i rekompensaty w kwocie będącej równowartością kwoty 40 euro. Mało tego jest uprawniony celem dochodzenia roszczenia na drodze sądowej do żądania zasądzenia z tego tytułu również zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego (adwokata lub radcy prawnego).

Postanowienie z dnia 4 lipca 2014r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy-Odwoławczy, sygn. akt XII Gz 265/14.

9a780c30d3218914a76809df7e6872aeŹródło zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*