Kiedy komornik może odmówić wierzycielowi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań ?

   W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która wchodzi w życie z dniem dzisiejszym – 8 listopada 2015r.

    Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji z dniem 8 listopada 2015r. wprowadza ograniczenia w wyborze komornika. Wybrany przez wierzyciela komornik odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  1. w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;
  2. wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

   Ponadto z dniem 1 stycznia 2016r. art. 8 ust. 8 ulegnie zmianie poprzez dodanie pkt. 3 znowelizowanego przepisu otrzymując ostatecznie brzmienie:

            3. wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

    W konsekwencji wskazanej nowelizacji wybór komornika dokonywany przez wierzyciela może być ograniczony w sytuacji, gdy zaległości w zakresie prowadzonych egzekucji przekraczają sześć miesięcy zaś skuteczność komornika plasuje się poniżej poziomu 36 %. Jeżeli komornik spełnia jedną z dwóch, a od 1 stycznia 2016r. jedną z trzech przesłanek, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji wówczas wierzyciel nie może skutecznie skorzystać z prawa wyboru komornika. W przypadku odmowy komornik wydaje postanowienie, które doręcza się tylko wierzycielowi.

Kiedy wierzyciel ma prawo wyboru komornika?

    Wierzyciel, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

    Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.

Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Podstawa prawna:

  • USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;

  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*