Kiedy dłużnik zostaje zwolniony z zobowiązań?

prawo-upadlosciowe.pl 1

Kiedy dłużnik zostaje zwolniony z zobowiązań?

Ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej (konsumenta) nieprowadzącej działalności gospodarczej to dopiero początek drogi, jaką dłużnik musi przejść aby doszło do całkowitego zwolnienia z długów. Jednak od indywidualnie ustalonych warunków, a co za tym idzie ustaleniu możliwości planu spłaty przez dłużnika zależy w jakim czasie możliwe jest wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego.

Co do zasady są dwie drogi, które doprowadzą upadłego do celu, czyli oddłużenia. Wybór jednej z nich determinują m.in. okoliczności, o których mowa w treści art. 491 (15) ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze. Wybór, o którym mowa powyżej należy do sądu, gdyż ten ustala czy osobista sytuacja upadłego daje powodzenie na realizację planu spłaty wierzycieli. Jeżeli bowiem osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wówczas sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

A co w odmiennej sytuacji?

W przypadku, gdy sytuacja osobista upadłego wskazuje, że jest możliwe dokonywanie spłaty w ramach planu spłaty wówczas dopiero po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli określa w jakim zakresie i jakim czasie upadły obowiązany jest spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Czas w trakcie którego plan powinien być wykonany nie powinien co do zasady przekraczać trzydzieści sześć miesięcy. Wskazany okres 3 lat jest górną granicą jednakże w jego trakcie sytuacja upadłego może się zmienić dlatego też ustawodawca dał możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli może ulec zmianie na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli w sytuacji, gdy upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Wówczas sąd może przedłużyć termin, o którym była mowa wcześniej – na dalszy okres nie przekraczający osiemnastu miesięcy. Zatem łączny maksymalny termin na wykonanie planu spłaty wierzycieli wynosi cztery i pół roku. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Wolą ustawodawcy nie wszystkie zobowiązania upadłego będą podlegały umorzeniu. Upadły nie zostanie zwolniony z zobowiązań, które zostały wyliczone w treści ust. 2 art.491 (21) ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Więcej o długach, które nie podlegają umorzeniu pisałam tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*