Czy postępowanie upadłościowe może być prowadzone bez udziału wierzycieli ?

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone bez udziału wierzycieli, o ile dotyczy dłużnika będącego konsumentem. Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta jest oddłużenie upadłego. Zgłoszenie wierzytelności jest prawem wierzyciela. Wierzyciel ma wybór czy chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej może być prowadzone nawet w sytuacji, gdy w jego wyniku roszczenia wierzycieli nie zostaną zaspokojone. Skoro zasadniczym celem postępowania jest oddłużenie konsumenta to brak (zgłoszenia) uczestniczenia żadnego z wierzycieli lub prawomocna odmowa uznania zgłoszonej wierzytelności nie mogą być podstawą do umorzenia postępowania upadłościowego. W kolejnych wpisach chciałabym zasygnalizować o luce prawnej w związku z prowadzeniem postępowania upadłościowego i brakiem wierzycieli a treścią art. 491 (14) ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*