Restrukturyzacja

Czym jest restrukturyzacja?

   Restrukturyzacja, zwana również restrukturalizacją – są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. Taką definicję znalazłam na wikipedia. Całość możesz przeczytać tutaj.

   Nie ulega wątpliwości, że restrukturyzacja szansą przed upadłością. Nowe prawo restrukturyzacyjne wprowadzające rewolucyjne zmiany wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Prawo restrukturyzacyjne szansą na odnowienie Twojego przedsiębiorstwa

Prawo restrukturyzacyjne wprowadza nowe instrumenty dzięki którym przedsiębiorstwo dostanie szansę odnowienia a co za tym idzie uniknięcie likwidacji.

Cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne

Dzięki ustawie z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne realizowana będzie polityka nowej szansy mająca na celu uniknięcie likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika a z drugiej strony silniejszą ochronę praw wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne to cztery rodzaje zupełnie nowych postępowań:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

 

   Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości  

  Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości ma stać się swoistą platformą komunikacji między uczestnikami postępowania a sądem. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości to jawny rejestr, który ma zacząć funkcjonować od roku 2018. W zamiarze pomysłodawców za pośrednictwem Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości wszyscy zainteresowani zakupem mienia upadłych będą mogli jednym kliknięciem sprawdzić oferty kupna.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych wdrożył niejako pierwowzór Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Na stronie warszawskiego sądu upadłościowego możesz aktualnie prześledzić listę nieruchomości, ruchomości, jak i spraw toczących się przed sądem. Aby wejść na stronę Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych kliknij tutaj.

Art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne definiuje Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Tworzy się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zwany dalej „Rejestrem”.

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości:

1) służy zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

2) służy udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu;

3) umożliwia składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń;

4) wspomaga organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

5) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie.

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację Rejestru, sposób zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych danych, sposób składania pism i dokumentów oraz dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i zakres wspomagania organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz sposób udostępniania wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie, mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do Rejestru organom i uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz osobom zainteresowanym, z rozróżnieniem zakresu informacji ujawnianych publicznie oraz dostępnych jedynie dla uczestników i organów postępowania, konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w Rejestrze oraz ich niezwłocznej aktualizacji wskutek obwieszczania i zamieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, potrzebę zapewnienia czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, łatwość jego użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Syndyk doradcą restrukturyzacyjnym

Dzięki nowelizacji ustawy o licencji syndyka za sprawą ustawy prawo restrukturyzacyjne syndyk z dniem 1 stycznia 2016r. stanie się doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca restrukturyzacyjny nie będzie wybierany tylko przez sąd. Na wybór doradcy restrukturyzacyjnego będzie miał wpływ również dłużnik i wierzyciele.

Image courtesy ofkhunaspixat FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*