Najczęściej zadawane pytania o upadłość konsumencką: Czy we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogę wskazać tylko część wierzycieli wobec których nie jestem w stanie spłacać zobowiązań, a tych wobec których reguluję terminowo spłatę pominąć ?

Wybiórcze wskazanie wierzycieli we wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wskazać cały swój majątek, jak i wszystkie zobowiązania. Dłużnik nie może danych w tym zakresie traktować w sposób wybiórczy. Takie zachowanie ze strony dłużnika zagrożone jest utratą przywilejów związanych z upadłością konsumencką, czyli w szczególności umorzeniem zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

W konsekwencji powyższych odpowiedź na zadane pytanie nie może brzmieć twierdząco. Dłużnik nie może zatem zapomnieć w sporządzanym przez siebie wniosku o wskazaniu wszystkich wierzycieli, zatem i takich wobec których terminowo reguluje zobowiązania.

W sytuacji, gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów wówczas może dojść do umorzenia postępowania upadłościowego. Jeżeli do takich wniosków dojdzie sąd na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wówczas sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jedna myśl nt. „Najczęściej zadawane pytania o upadłość konsumencką: Czy we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogę wskazać tylko część wierzycieli wobec których nie jestem w stanie spłacać zobowiązań, a tych wobec których reguluję terminowo spłatę pominąć ?

  1. Dołączając i potwierdzając opinię autora artykułu, we wniosku trzeba załączyć i napisać wszystkie swoje zobowiązania finansowe, a także środki, które mogą iść na spłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*