Które długi nie podlegają umorzeniu ?

Upadłość konsumencka

Dzisiejszy wpis traktuje o zobowiązaniach, które w toku postępowania oddłużeniowego nigdy nie będą mogły ulec umorzeniu.

Które długi (zobowiązania) nie podlegają umorzeniu? Zgodnie z treścią art. 491²¹ ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

▶   o charakterze alimentacyjnym,

▶ wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmierci,

▶   do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,

▶ do wykonania orzeczonego obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

▶ do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

▶ do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,

▶ których upadły umyślnie nie ujawnił, o ile wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Co to oznacza dla upadłego?

Wobec upadłego będzie mogło toczyć się postępowanie a w szczególności egzekucja w kontekście powyższych zobowiązań. Pomimo, iż po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania sądowe i egzekucyjne  zawiesza się a z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dochodzi do ich umorzenia.

5 myśli nt. „Które długi nie podlegają umorzeniu ?

  1. Czyli w sytuacji, gdy mój mąż jest niewypłacalny i ma nałożone alimenty na byłą żonę to i tak musi je spłacić ?

    • Zgadza się Pani Aneto. Jest tak jak Pani napisała. Jednakże proszę mieć na względzie kwestię związaną z przedawnieniem roszczeń alimentacyjnych – 3 lata oraz niezaspokojonych potrzeb byłej małżonki.

  2. A co z zaległościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ? Czy one też mogą być dochodzone przez komornika mimo, że będzie toczyło się wobec mnie postępowanie upadłościowe?

    • Panie Karolu jak widać z wyliczenia wskazanego w treści wpisu zarówno zobowiązania wobec ZUS-u, jak i Urzędu Skarbowego nie są tam wyliczone zatem nie mogą być dochodzone odrębnie w trakcie trwania postępowania upadłościowego. W konsekwencji zaległości wobec US i ZUS traktowane są w podobny sposób, jak inne zobowiązania dłużnika. W efekcie czego zostaną umorzone najpóźniej po prawidłowym wykonaniu planu spłaty wierzycieli w zakresie, w jakim nie zostały wykonane.

  3. Pingback: Restrukturyzacja i upadłość konsumencka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*