Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Jakie są skutkiogłoszenia upadłości

Co się zmienia z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

 

▶ majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego;

 

▶ wynagrodzenie za pracę w części, która nie jest wolna od zajęcia komorniczego wchodzi do masy upadłości;

 

▶ wszelkie zobowiązania upadłego stają się wymagalne, czyli natychmiastowo płatne;

 

▶ zawiesza się postępowanie sądowe i egzekucyjne, które były prowadzone przeciwko upadłemu;

 

▶ przestają być naliczane odsetki od długów. Z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności za okres do dnia ogłoszenia upadłości;

 

▶ wszelka korespondencja adresowana do upadłego, w tym poczta elektroniczna e-mail przechodzi przez ręce syndyka;

 

▶ upadły może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego;

 

▶ działania upadłego mogą mieć wpływ na dalsze decyzję sądu, np.: nie wydanie syndykowi całego swojego majątku upadłego może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego, w konsekwencji czego nie będzie możliwości oddłużenia;

 

▶ do publicznej wiadomości podaje się postanowienie o ogłoszeniu upadłości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Treść obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zobaczyć tutaj;

 

▶ powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa;

 

▶ cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek upadłego może dochodzić swojego udziału w ramach postępowania upadłościowego;

 

▶ istnieje możliwość wydzielenia upadłemu kwoty do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu;

 

▶ możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami, którego skutkiem wykonania może być zatrzymanie przez upadłego w całości lub w części majątku;

 

▶ upadły może pod nadzorem syndyka osobiście przeprowadzić likwidację swojego majątku;

 

▶ sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły nie opuszczał terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*