Kiedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Businessman confused with long paper note with to do list, business concept in a lot of things to do. You can write your text or design in copy space.

Po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wydawane jest w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo kosztami postępowania.

Taki przypadek można wyobrazić sobie wobec upadłego będącego jednocześnie osobą samotną i inwalidą, bowiem w takiej sytuacji brak jest jakichkolwiek możliwości zarobkowych.

A co w sytuacji osoby wykształconej, która celowo nie podejmuje pracy zarobkowej?

Ustalając plan spłaty sąd bierze pod uwagę:
– możliwości zarobkowe upadłego;
– konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości;

Zatem jeżeli upadły ma możliwości zarobkowe ale z nich nie korzysta nie ma możliwości umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*