Czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

www.prawo-upadlosciowe.pl

Zgodnie z treścią art. 491² ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze w konsumenckim postępowaniu upadłościowym nie stosujemy przepisów art. 25 powołanej ustawy. Co to oznacza dla konsumenta ? Z treści przepisu art. 25 wynika Czytaj dalej Czy dłużnik odpowiada za prawdziwość danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kiedy były przedsiębiorca uzyskuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

www.prawo-upadlosciowe.pl

W obecnym stanie prawnym były przedsiębiorca, czyli osoba która została wykreślona z właściwego rejestru a od tego czasu upłynął okres 1 roku może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zarówno postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumenta, który nigdy nie prowadził działalności Czytaj dalej Kiedy były przedsiębiorca uzyskuje prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego

Koszty upadłość

   Nowelizacja przepisów wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz byłych przedsiębiorców spowodowała, iż upadłość przestała być przywilejem. O ile zatem dłużnik nie doprowadził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa do własnej niewypłacalności wówczas prawie zawsze znajdą zastosowanie przepisy oddłużeniowe. Czytaj dalej Koszty konsumenckiego postępowania upadłościowego

Co zrobić aby ocalić dom w upadłości konsumenckiej?

Vertragsabschluß im Büro

 O przebiegu postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej pisałam tutaj. Podczas właściwego postępowania upadłościowego po ustaleniu składu i wartości masy upadłości oraz sporządzeniu listy wierzytelności powinno dojść do likwidacji majątku upadłego. Pomimo, iż likwidacja majątku upadłego jest zasadą można jej Czytaj dalej Co zrobić aby ocalić dom w upadłości konsumenckiej?

Ponownie o szkoleniu z upadłości konsumenckiej w Krakowie

SądApelacyjnywKrakowie

 Miło mi Cię poinformować o tym, że dzisiaj po raz drugi miałam możliwość wziąć udział w szkoleniu na temat upadłości konsumenckiej oraz zmian jakie nadchodzą z dniem 1 stycznia 2016r. w prawie upadłościowym. Szkolenie zorganizowane zostało przez Okręgową Izbę Syndyków Czytaj dalej Ponownie o szkoleniu z upadłości konsumenckiej w Krakowie

Kiedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Businessman confused with long paper note with to do list, business concept in a lot of things to do. You can write your text or design in copy space.

Po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wydawane jest w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty Czytaj dalej Kiedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli?