Zaskarżenie postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Lifebuoy with  business hand

O negatywnych przesłankach skutkujących oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości pisałam tutaj. Niestety składając wniosek o ogłoszenie upadłości nie mamy pewności, że zostanie on rozpoznany po naszej myśli. Jeżeli jednak Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został oddalony wówczas na takie Czytaj dalej Zaskarżenie postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Najczęściej zadawane pytania o upadłość konsumencką: Czy dłużnik może cofnąć złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dłużnik może cofnąć złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej aż do dnia ogłoszenia upadłości. Wówczas znajdzie zastosowanie art. 491¹º ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie z którym sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.

Upadłość a stosunki majątkowe małżonków

Upadłość a stosunki majątkowe małżonków

Zarówno w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, jak i wobec konsumenta zastosowanie znajdzie ogólna zasada określona w art. 124 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z treścią powołanego przepisu z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków Czytaj dalej Upadłość a stosunki majątkowe małżonków

Mienie nienależące do upadłego. Kiedy małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości?

illustrazione simbolica di coppia che litiga

Majątek dłużnika z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości służącą do zaspokojenia wierzycieli upadłego. Co do zasady do masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego.   Mieniem są Czytaj dalej Mienie nienależące do upadłego. Kiedy małżonek upadłego może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości?