Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny w walucie obcej

schweizerfranken in mausefalle

Upadłość konsumencka kołem ratunkowym dla osób posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedno z rozwiązań dla osób, które zaciągnęły kredyt w walutach obcych w sytuacji, gdy wartość nieruchomości jest niższa niż wartość zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Takie rozwiązanie będzie zasadne szczególnie wtedy, gdy konsument przewiduje, iż suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczy na całkowitą spłatę zobowiązań. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w walucie obcej nie może stanowić rażącego niedbalstwa, w konsekwencji czego istnieje możliwość oddłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*