Czy upadły może normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

| Od kiedy dochody osobiste są chronione w upadłości konsumenckiej?

Zarówno dochody osobiste upadłego, jak i ich wzrost chronione są od chwili uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek drogi do uzyskania wolności finansowej. Jednakże warto wiedzieć, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości egzekucja komornicza z dochodów upadłego zostaje umorzona.

Więcej na temat skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej przeczytasz tutaj.

| Kiedy dochody upadłego wchodzą do masy upadłości?

Do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli dochody upadłego w wysokości podlegającej zajęciu zgodnie z regułami obowiązującymi w postępowaniu egzekucyjnym wchodzą do masy upadłości.

| Co się dzieje z dochodami upadłego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli?

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli dochody upadłego są wolne od wszelkich zajęć nie wchodzą zatem ani do masy upadłości ani nie podlegają egzekucji. Należy jednak podkreślić, że mowa o długach które nie zostały wymienione w treści art. 491²¹ ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe, jako nie podlegające umorzeniu. Więcej o długach, które nie podlegają umorzeniu możesz przeczytać tutaj.

W konsekwencji upadły może podjąć się nowej pracy, a nawet stać się przedsiębiorcą o ile oczywiście działania te nie będą wpływać na terminowość spłaty wierzycieli.

| Czy wzrost dochodów po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli może spowodować zwiększenie się kwot przekazywanych wierzycielom w ramach planu spłaty wierzycieli?

Wzrost dochodów po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli nie może spowodować zwiększenia się kwot przekazywanych wierzycielom w ramach planu spłaty. Praktycznie wzrost dochodów upadłego nie będzie miał wpływu na plan spłaty wierzycieli. Odmiennie w sytuacji, gdy wysokość dochodów upadłego ulegnie zmniejszeniu. Wówczas upadły może złożyć odpowiedni wniosek, a sąd po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty wierzycieli. Wówczas przedłużeniu może ulec termin spłaty wierzytelności o kolejny okres, a który nie może przekraczać 18 miesięcy. Więcej na temat planu spłaty wierzycieli możesz przeczytać tutaj.

Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotos.net 1

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*