Zmiana planu spłaty

Silhouette of young woman walking on Dead Sea

Zmiana planu spłaty – przedłużenie terminu spłaty wierzycieli

  Jak już wcześniej przeczytałeś maksymalny okres, w czasie którego upadły obowiązany jest spłacać zobowiązania wobec wierzycieli wynosi 3 lata. Nie jest to jednak zasada bowiem w sytuacji, gdy upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli może dojść do zmiany planu spłaty.

  Sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty wierzycieli. Wówczas przedłużeniu może ulec termin spłaty wierzytelności o kolejny okres, a który nie może przekraczać 18 miesięcy.

Istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego

  Istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego wynikająca z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. Z takim wnioskiem do sądu może zwrócić się zarówno upadły, jak i każdy z jego wierzycieli. Sąd orzeka o zmianie planu spłaty wierzycieli po wysłuchaniu wierzycieli i upadłego.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie niewykonanych zobowiązań upadłego

  W sytuacji, gdy po stronie upadłego brak możliwości do wywiązania się z obowiązków nałożonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter stały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, wówczas sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*