Kiedy przedsiębiorca ogłasza upadłość konsumencką ?

Beautiful sunrise over the horizon, 

 Co do zasady upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże osoba fizyczna, która była przedsiębiorcą może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

  Tak będzie do 2016r. bowiem wraz z wejściem w życie nowej ustawy prawo restrukturyzacyjne, obowiązywać będą znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej.

  Wraz z wejściem w życie nowych przepisów poszerzy się krąg podmiotów, które będą mogły zainicjować postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W chwili obecnej postępowanie upadłościowe wobec konsumenta może być wszczęte tylko na jego wniosek. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów również wierzyciele dłużnika będą mogli złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  Zgodnie zaś z treścią przepisów, które będą obowiązywać od  2016r. w sytuacji, gdy wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osoby, która była przedsiębiorcą a od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok bądź która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą nie dopełniając obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze – wówczas zastosowanie będą miały przepisy dotyczące osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Reasumując, upadłość konsumencka nie jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą;

  • prowadziłeś działalność gospodarczą, a od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok;

  • faktycznie prowadzisz działalność gospodarczą, nie dopełniając obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze;

  • jesteś wspólnikiem osobowej spółki handlowej, czyli odpowiednio spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej albo spółki komandytowo – akcyjnej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*