Upadły w rejestrze dłużników niewypłacalnych (RDN KRS) Krajowego Rejestru Sądowego

IB_S_BASIC_COPYRIGHT =

Upadły w rejestrze dłużników niewypłacalnych (RDN KRS) Krajowego Rejestru Sądowego.

  Rejestr dłużników niewypłacalnych to jeden z trzech rejestrów funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oprócz niego istnieje również rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 Rejestr dłużników niewypłacalnych to miejsce, dzięki któremu można zweryfikować wiarygodność płatniczą kontrahentów. Z dniem 1 grudnia 2014r. na skutek zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dodano do art. 55 pkt 1a. Zgodnie z jego treścią do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość. To zaś oznacza, że upadły wobec którego ogłoszono upadłość konsumencką zawsze będzie widniał w rejestrze dłużników niewypłacalnych, niezależnie od składanych w tym przedmiocie wniosków wierzycieli.

Wpis do rejestru

  Wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych dokonuje sąd rejestrowy. Zgodnie z treścią art. 21 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd, w tym przypadku sąd upadłościowy obowiązany jest niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru z urzędu.

Kiedy sąd z urzędu wykreśli konsumenta z rejestru dłużników niewypłacalnych ?

 Sąd rejestrowy z urzędu wykreśli wpis dotyczący upadłego konsumenta w sytuacji, gdy zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*