W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta lub byłego przedsiębiorcy ?

upadlosc

      Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być zainicjowane tylko na skutek wniosku zgłoszonego przez dłużnika.    Co do zasady postępowanie oddłużeniowe wobec konsumentów składa się z trzech etapów. 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej Czytaj dalej W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta lub byłego przedsiębiorcy ?