Upadłość układowa

Upadłość układowa

Podstawa ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu została zawarta w treści art. 14 ustawy z dnia 28 lutego 2003r., zgodnie z którym:

Art. 14. 1. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

2. Postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie prowadzi się, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny.

Uprawdopodobnienie zaspokojenia wierzycieli w wyższym stopniu

Uprawdopodobnienie, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu może nastąpić również przy udziale biegłych. Upadłość układowa nie zostanie jednak zawarta w sytuacji, gdy dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie daje pewności, że układ nie będzie wykonany., np. brak poprzez brak współpracy dłużnika z nadzorcą.

Kiedy następuje likwidacja majątku dłużnika?

Zmiana trybu postępowania z upadłości układowej na mające na celu likwidację majątku dłużnika normuje treść art. 15 ustawy z dnia 28 lutego 2003r., zgodnie z którym:

Art. 15. W razie gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

 

Image courtesy ofstockimagesat FreeDigitalPhotos.net

Zapraszam Cię do lektury i częstego odwiedzania mojego bloga.

Jeżeli chciałbyś mnie o coś zapytać, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*